Klippans logotype

Mål och vision på Pilagårdsskolan

Prioriterade mål på Pilagårdsskolan 2012/2013


  • Vi ska ha en tydlig uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.
  • Eleverna ska tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande och vara delaktiga i sin egen lärprocess.
  • Eleverna ska tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande och vara delaktiga i sin egen lärprocess
  • Vi ska sträva efter att lägga upp undervisningen utifrån ett ämnesövergripande syn- /arbetssätt
  • Vi vill skapa en gemensam plattform för eleverna med ett likartat förhållningssätt i värdegrundsfrågor.  De skall också förstå vikten av mångfaldens betydelse för ett utvecklat samhälle.

Du finner målen i sin helhet under rubriken Relaterade länkar.

Fritidshemmet
Skapa en stimulerande och kreativ verksamhet som utgår från barnens individuella förutsättningar, intressen och behov.

Senast uppdaterad: 2016-08-08
Sidansvarig: Lena Dahlqvist

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se