Klippans logotype

Skolportalen

Skolportalen i Klippans kommun har använts till eleverna i ett antal år. Pedagogerna i skolan använder portalen dagligen i sin undervisning. Pedagogerna kan i portalen bland annat ge information, göra pedagogiska planeringar, använda loggbok med eleverna, göra skriftliga omdöme och IUP. Skolans närvaro och frånvarorapportering sker numera också i portalen.

Vårdnadshavare kan logga in i portalen och då bland annat kunna meddela frånvaro för sitt barn, läsa omdömen och ha kontakt med sitt barns lärare.


Senast uppdaterad: 2016-09-12
Sidansvarig: Lena Dahlqvist

Skolportalen

Länk till skolportalen

Länk till skolportalen

Kontakt

Marcus Hansson           
E-post: marcus.hansson1@klippan.se

Mattias Adolfsson                                     E-post: mattias.adolfsson@klippan.se    

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se