Klippans logotype

Trygghet och trivsel

Likabehandlingsplan/årlig plan mot kränkande behandling

Barn berättar inte alltid om kränkningar och diskriminering som de själva eller andra utsätts för. De tror att det är att skvallra. De kan också vara rädda för att det kan bli värre. Att berätta om kränkningar och diskriminering är att hjälpa sig själv och andra. Det är viktigt att du som förälder pratar med ditt barn om detta. Ta kontakt med skolan om du misstänker att ditt eller andras barn blir utsatt för kränkningar eller diskriminering. Skolans personal avslöjar inte varifrån informationen har kommit.

I vårt område på Pilagårdsskolan...

- arbetar vi aktivt och målinriktat på ett
  förebyggande sätt.

- accepterar vi inga former av trakasserier och kränkningar.

- hävdas och främjas allas lika värde.

- diskrimineras inga elever, föräldrar eller personal på grund av kön, köns- överskridande identitet eller    uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Senast uppdaterad: 2016-08-11
Sidansvarig: Lena Dahlqvist

Relaterade länkar

Likabehandlingsplan 2015/201PDF (pdf, 198.8 kB)6

Skolregler 2014/2015PDF (pdf, 40.3 kB)

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se