Snyggatorpsskolan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Kontakt Snyggatorpsskolan
Besöksadress:
Torggatan 32, Klippan.
Telefon: 0435-283 61 / 283 63
Rektor: Sabine Boije
Bitr. rektor: Marie Berlin
Bitr. rektor: Sebastian Magnell

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


Sjukanmälan av elev
Sjukanmälan av elev ska anmälas före klockan 08.00 via Skolportalen. Sjukanmälan ska göras varje dag.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Snyggatorpsskolan grundskola F-9

Snyggatorpsskolan ligger i centrala Klippan.

Skolan har genomgått en omfattande renovering och har nu ett stor fint bemannat elevuppehållsrum - Hjärtat, där eleverna bland annat har tillgång till biljard och pingisrum. I anslutning till Hjärtat ligger ett nytt skolbibliotek. Vi har även fått en ny entré mot Torggatan och nya textilslöjdsalar.

En helt ny våning med sex matematik- och No-salar togs i bruk vårterminen 2012 med bland annat en matematikverkstad. Samtliga skolans salar har digital utrustning och interaktiva skrivtavlor.

Skolan har ett eget hus för undervisning i hemkunskap med två salar. Övriga specialsalar är idrottshall, fyra slöjdsalar, två bildsalar och musiksal.

Skolgården har en fin multiarena.

Elevdemokrati är viktigt på Snyggatorpsskolan och därför är alltid vårt elevråd delaktigt i allt som berör skolan.

Snyggatorpsskolan åk F-4 och fritidshemmen Diamanten har ett eget skolhus och en egen ny fin skolgård som är anpassad för våra yngre elever.
Salarna är utrustade med interaktiva skrivtavlor.

Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare och studie-och yrkesvägledare.

Att vi som arbetar på Snyggatorpsskolan är välutbildade, engagerade och goda vuxenförebilder är en självklarhet. Vårt mål är alltid att ge våra elever en bra lärmiljö med spännande utbildning som bygger på stor delaktighet och en längtan att lära.

Sabine Boije                    Marie Berlin                          Sebastian Magnell
Rektor                            Biträdande rektor                  Biträdande rektor