Arbetsmiljöplan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan för Snyggatorpsskolan läsåret 2014/2015

Syfte:

 • Att synliggöra arbetsmiljöarbetet, dess rutiner och ansvarsfördelning.
 • Att skapa förutsättningar för ökad delaktighet.
 • Att aktivt arbeta med arbetsmiljöförbättringar.

Mål:

 • Att Snyggatorpsskolan är en arbetsplats där alla medarbetare och elever känner ansvar, arbetsglädje, delaktighet och utvecklingslust i sitt arbete och tar ett aktivt ansvar för den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.

Arbetsmiljöåret - detta händer under året

Augusti

 • Revidering av utrymningsplan.
 • Kalendarium med tider för SAM upprättas.
 • APT

September

 • Samverkan
 • APT
 • Nya elevrådsrepresentanter, elevrådsstyrelse och elevskyddsombud utses.

Oktober

 • Klippans kommuns medarbetarenkät
 • Enkät personal - psykosocial arbetsmiljö
 • Samverkan

November

 • Utvärdering handlingsplan SAM 2014
 • Trygghetsvandring elev
 • Revidering av likabehandlingsplan – plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Medarbetarsamtal
 • APT
 • Samverkan

December

 • Medarbetarsamtal
 • Kartläggning arbetsmiljö inför handlingsplan 2015.

Januari

 • Önskemål personal inför tjänsteplanering lå 15/16.
 • Medarbetarsamtal
 • APT
 • Samverkan

Februari

 • Riskbedömning utifrån kartläggning SAM klar.
 • Ny handlingsplan för SAM 2015 upprättas.
 • Kvalitetsenkät delaktighet elev/vårdnadshavare åk 2, 5, 8.
 • APT

Mars

 • Utvärdering av resultat kvalitetsenkät.
 • Enkät personal - fysisk arbetsmiljö
 • Utrymningsövning
 • Samverkan

April

 • Skyddsrond fysisk arbetsmiljö av verksamhetens samtliga lokaler.
 • Brandskyddsrond
 • Revidering av utrymningsplan
 • APT

Maj

 • Utvärdering kamratstödjarorganisation
 • Uppdatering av likabehandlingsplan – plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Uppföljning skyddsronder
 • Samverkan

Juni

 • APT
 • Samverkan

APT

Datum för APT beslutas i ledingsrådet och läggs in i läsårets kalendarium. Kallelse samt dagordning till APT läggs upp som anslag i Skolportalen. Minnesanteckningar och bildspel läggs upp i Skolportalen.

Samverkan

I samverkansgruppen ingår fackliga representanter, skyddsombud samt arbetsgivare. Beslut om fastlagda datum för samverkansgruppens möten beslutas gemensamt vid läsårets första samverkansmöte. Rektor skickar kallelse minst en vecka innan mötet. Protokoll skrivs och undertecknas av parterna.

Elevskyddsombud

Elevskyddsombud deltar aktivt i skyddsronder och utvärdering av handlingsplaner. Elevskyddsombuden genomgår elevskyddsombudsutbildning.

Klippans kommuns medarbetarenkät

Genomförs vartannat år.

Relaterade länkar

ArbetsmiljöplanPDF (pdf, 167.1 kB)