Klippans logotype

Vad är förskoleklass?

Flicka vid bord i skola

Förskoleklassen är en del av utbildningssystemet där barnen på ett lekfullt sätt får en övergång till skolan. Förskollärare och i vissa fall fritidspedagog/lärare leder verksamheten som ligger i, eller i nära anslutning, till den ordinarie skolan.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år skall barnet erbjudas plats i förskoleklass. Verksamheten omfattar tre timmar per dag och är avgiftsfri. För de föräldrar som dessutom har ett omsorgsbehov för sitt barn erbjuds fritidshemsplats. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan.

Det finns även förskoleklasser som bedrivs i enskild regi som ligger i, eller i nära anslutning, till en fristående skola.

För utförligare information tag kontakt med respektive skola se i menyn till vänster under grundskolor. 

Senast uppdaterad: 2016-08-17
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Verksamhetschef grundskola
Mattias Adolfsson
Telefon: 0435-284 03
E-post: mattias.adolfsson@klippan.se

Skolportalen

Länk till skolportalen

Länk till skolportalen

Dokument & blanketter

Läsårstider 2017
Grundskola:
VT 2017
2017-01-11 - 2017-06-13

Grundskolans läsårstider 2016/2017 PDF (pdf, 132.4 kB)

2017/2018
2017-08-16 - 2017-12-21
2018-01-09 - 2018-06-08
Grundskolans läsårstider 2017/2018PDF (pdf, 110.7 kB)

Timplan grundskolaPDF (pdf, 206.3 kB)
Timplan grundsärskolaPDF (pdf, 21.6 kB)
Timplan träningsskolanPDF (pdf, 21.5 kB)

Mål och kvalitetsarbete i grundskolan

Kvalitetspolicy för grundskolanPDF (pdf, 43.6 kB)
Resultat och analys av qualisenkäter vt 2015PDF (pdf, 200.6 kB)

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se