Klippans logotype

Fritidshemmet Solrosen

Vi på Solrosen arbetar för att skapa en verksamhet som är lyhörd för det enskilda barnets behov och utveckling. Vi vill lyfta fram alla barn så att de känner delaktighet och möjlighet att påverka sin vistelse på fritidshemmet.

Vi använder oss mycket av samarbetsövningar och specialuppdrag för att svetsa samman gruppen. För oss är det viktigt att se varje barns behov. Vi lär känna barnens färdigheter och tar vara på och utnyttjar färdigheterna för att stärka barnens självkänsla. På så sätt får de bättre självförtroende att våga pröva nya saker och tro på sig själv.

All verksamhet på fritidshemmet ska inte vara planerad. Den fria leken är en viktig bit för att barnen ska kunna knyta nya kamratband. Vi arbetar med ett återkommande veckoschema för att barnen ska känna trygghet och kontinuitet i verksamheten. Föräldrar är viktiga för våra möjligheter att forma en bra verksamhet då ni känner era barn bäst. Föräldrar får gärna komma med tips och idéer.

Senast uppdaterad: 2016-08-11
Sidansvarig: Jessica Jessmor

Kontakt

Fritidshemmet Solrosen
Besöksadress: Kvarnvägen 4, Klippan.
Tfn: 0435-711 918

Kontaktinformation Barn- och utbildningsförvaltningen

Handläggare/ placeringsansvarig
Ingalill Sjögren
Telefon: 0435-283 45
E-post: ingalill.sjogren@klippan.se

Öppettider
Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.30 - 17.30.

Relaterad information

Här kan du ta del av Solrosens
Årliga plan och Kvalitetsredovisning.  

Dokument & blanketter

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se