Klippans logotype

Sjukanmälan

Rutiner för sjukanmälan Vedby skola och fritidshemmet Solrosen

Eleven sjukanmäls på Skolportalen.

De barn som går på fritids sjukanmäls och friskanmäls till fritids på telefonnummer 0734-39 84 08

Varför har skolan en rutin för friskanmälan? Jo, om vi ska kunna uppfylla tillsynsansvaret för eleverna måste vi veta om de ska komma till skolan. Det går inte att reagera på att en elev inte kommit till skolan om läraren tror att eleven fortfarande är sjuk.


Senast uppdaterad: 2017-02-01
Sidansvarig: Jessica Jessmor
Länk till skolportalen

Länk till skolportalen

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se