Klippans logotype

DITT VAL...


Klippans gymnasieskolor

består av flera enheter där du kan söka till 13 olika program. Läs mer om program och skolor via respektive länk.
Om du är osäker på hur du skall välja inför gymnasieskolan. Besök gärna våra program under en dag så får du se mer av hur våra verksamheter fungerar. Tala med din Syvare om ett besök på våra skolor.


Inom Skåne finns ett samverkansavtal som ger dig möjlighet att fritt söka gymnasieutbildningar i hela Skåne. Ansökan sker via Skånegy. Mer information om hur och vad du kan välja, får du på Skånegys hemsida via länken nedan eller via Syv på din skola.

VERKSAMHETSCHEF

för frivilliga skolformer
Mattias Säflund
Telefon: 0435 284 30
E-post: mattias.saflund@klippan.se

SKOLORNAS POLICY

En skola mot alkoholPDF (pdf, 563.1 kB)

TobakspolicyPDF (pdf, 113 kB)

Länk till vår skoltidning

Länk till Skolbibliotekets länk till annan webbplatsInstagramsida

Länk till Åbyskolanslänk till annan webbplats
Instagramsida


ÅBYSKOLAN finns de studieförberedande programmen...
Ekonomi •  Estetiska •  Naturvetenskap •  Samhällsvetenskap •  Teknik
och yrkesprogrammen...
Barn- och fritid •  Handels- och administration •  Vård- och omsorg
och
Introduktionsprogrammen
Länk till skolan


TEGELBRUKSSKOLAN finns yrkesprogrammen..
Bygg- och anläggning •  El- och energi •  Fordon- och transport •  Flygplatstekniker
Länk till skolan

FLYGTEKNIKCENTER i Ljungbyhed finns riksrekryterande utbildningen...
Flygteknik
Länk till skolan

GYMNASIESÄRSKOLAN finns tre olika sökbara program. Administration, handel och varuhantering Fordonsvård och godshantering Individuella programmet
Länk till skolan

Senast uppdaterad: 2016-10-18
Sidansvarig: Ulf Ekberg
Länk till Skolportalen

Är du elev eller förälder kan du logga in på Skolportalen via länken ovan.

SunnerDahlska Donationen


Utdelar stipendier för fortsatt utbildning efter grundskolan åt
i första hand barn till nuvarande anställda vid Svenska Pappersbruket AB och i andra hand till ungdomar i f.d. Gråmanstorps - ( Gråmanstorp - Klippans tätort – Ugglarp, se Bilaga 2 ) och V Sönnarslövs – ( V Sönnarslöv – Krika, se Bilaga 3) församlingar.

Länk till ansökningsblankettPDF (pdf, 634.3 kB)

STUDIEMEDEL

Du som går i gymnasieskolan får studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget beviljas utan ansökan och betalas ut av centrala studiestödsnämnden CSN. Är du omyndig betalas studiebidraget ut till din vårdnadshavare och till dig när du fyllt 18 år.
Från och med höstterminen det år du fyller 20 år är du inte längre berättigad till studiebidrag. Då vänder du dig till CSN och ansöker om studiemedel.
Extra tillägg
Hos CSN kan du söka extra tillägg. för detta finns en särskild blankett som du hittar på CSN:s hemsida. Blanketten heter "Ansökan om extra tillägg"

Centrala studiestödsnämnden, csn, loggan länkar till deras hemsida

INACKORDERING

Hemkommunen ansvarar för att elever som behöver hjälp till följd av skolgången får inackorderingstillägg. Hemkommunens ansvar gäller bara vid studier i kommunala skolor. Går du på en fristående skola eller folkhögskola vänder du dig till CSN.
Du måste ansöka om stöd för inackordering varje nytt läsår. Ansökan och information om inackordering för dig som bor i Klippans kommun och går kommunal gymnasieskola hittar du i Dokument & blanketter här ovan.

Inackorderingsbidrag - information och ansökningsblankett.PDF (pdf, 1.5 MB)

Resebidrag - information och ansökningsblankett.PDF (pdf, 1.5 MB)


DOKUMENT

E-tjänster & blanketter.

Jämförelsetal för Klippans gymnasieskolor 2004-2014PDF (pdf, 74.7 kB)

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se