Klippans logotype

ÅBYSKOLANS PROGRAM


På Åbyskolan har vi 8 program med sammanlagt 10 inriktningar att erbjuda. Varje program och inriktning presenteras på en egen sida.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se