Klippans logotype

Läsårstider

Höstterminen 2016
Börjar: 17/8
Slutar: 22/12
Kompetensutvecklingsdagar:
27/9, 30/11,
Lovdagar: 31/10-4/11

Vårterminen 2017
Börjar: 9/1
Slutar: 9/6
Kompetensutvecklingsdagar:
16/2, 26/5, 5/6
Lovdagar:20/2-24/2, 10/4-13/4, 5/6

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till Tegelbruksskolan skall göras till mentor och i Skolportalen vid varje frånvarotillfälle.
Om du, till exempel vid sjukdom, är osäker på när du kommer tillbaka till skolan - anmäl dagen/dagar du räknar med att vara borta. Om du är borta ytterligare - anmäl en dag i taget.

Studiemedel

Du som går i gymnasieskolan får studie-bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget beviljas utan ansökan och betalas ut av CSN.
Är du omyndig betalas studiebidraget ut till din vårdnadshavare och till dig när du fyllt 18 år.
Från och med höstterminen det år du fyller 20 år är du inte längre berättigad till studiebidrag. Då vänder du dig till CSN och ansöker om studiemedel.

Extra tillägg
Hos CSN kan du söka extra tillägg. för detta finns en särskild blankett som du hittar på CSN:s hemsida. Blanketten heter "Ansökan om extra tillägg".

Allmän information

 

Vill du vara en av de nästan 300 utvalda elever som får möjlighet att gå ett yrkes-program som ger goda förutsättningar för ett jobb direkt efter avslutad skola?

På Tegelbruksskolan erbjuder vi dig tekniskt och praktiskt inriktade utbildningar i funktionella lokaler och på stora ytor. Under utbildningen får du möjlighet att praktisera ditt yrke hos företag i branschen. Engagerade lärare ser till att du trivs och får med dig rätt kunskaper inför yrkeslivet.

Väljer du fler kurser i gymnasiegemensamma ämnen kan du även studera vidare efter gymnasiet. Vi är välkända för våra duktiga och välutbildade elever!

På Tegelbruksskolan arbetar vi tillsammans för att alla ska ha en trivsam och trygg utbildningstid. God arbetsmiljö, kamratskap och härlig stämning skapar förutsättningar för goda studieresultat.
Senast uppdaterad: 2017-04-07
Sidansvarig: Irving Osbjer

Tegelrådet

Möten HT16  

Uppdateras till hösten

Ordningsregler Tegelbruksskolan

Som elev och personal på skolan:
 
bemöter jag andra med respekt

visar jag omtanke mot andra

tar jag hänsyn och stör inte andras arbete

kommer jag i tid till lektionerna

har jag med rätt utrustning till lektionerna

är jag rädd om vår arbetsplats både inne och ute

tar jag ansvar och säger till om något går sönder

äter och dricker jag inte i klassrum eller verkstad

städar jag undan skräp efter mig själv 

röker/snusar jag inte på fel platser eller tider

känner jag till och följer ordnings- och säkerhetsreglerna för min utbildning/avdelning

Ordningsreglerna för läsåret 2016/2017 är behandlade och antagna av elever och personal i våra demokratiska forum.

Trygg arbetsmiljö

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017Word (word, 50.5 kB) (länk öppnas i nytt fönster)

2017 års plan mot diskriminering och kränkande behandling är framtagen och antagen av elever och personal i skolans demokratiska forum.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se