Klippans logotype

Elevhälsan

Vad menas med elevhälsa

att främja elevens lärande och utveckling
skapa möjlighet till förändring och utveckling
att förebygga uppkomsten av svårigheter i skolan
alla andra åtgärder, som man kan vidta för att komma tillrätta med de svårigheter, som ändå kan uppstå

Vad gör Elevhälsan på Klippans gymnasieskolor?

Kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolfältare och specialpedagog finns på skolorna som en resurs för elever, föräldrar och personal.

Vi arbetar för att alla ska trivas och komma till sin rätt här på skolan och samtidigt utveckla en demokratisk människosyn enligt skolans värdegrund.

För att nå dit arbetar vi mycket tillsammans med enskilda elever, grupper av elever och hela klasser. Vi ser gärna att också föräldrar deltar i våra samtal och möten kring enskilda elever.

Alla som arbetar inom Elevhälsan erbjuder individuell rådgivning till elever och föräldrar.

Alla i Elevhälsan arbetar förebyggande med frågor kring trygghet och trivsel för alla på skolorna. Till exempel deltar alla på olika sätt i likabehandlingsarbetet och i värdegrundsarbetet. En trygg och trivsam miljö främjar lärande, god allmän utveckling och god hälsa för alla.

Till kurator kan du vända dig med frågor och funderingar om dig själv och om dina personliga förhållanden. Du kan också få upplysningar om studieekonomi.

Skolhälsovården, det vill säga skolsköterska och skolläkare,arbetar i första hand med arbetsmiljöfrågor och hälsoupplysning, men hjälper dig också vid sjukdom och olycksfall. I årskurs ett erbjuds du ett hälsosamtal.

Hos skolans specialpedagog kan du, som studerar på de nationella programmen men har någon form av inlärningssvårigheter, få stöd i framförallt kärnämnen.

Studie- och yrkesvägledare ger dig vägledning när det gäller dina aktuella studier och framtida utbildnings- och yrkesval.

Skolfältare finns på skolan och håller viss uppsikt och hjälper till med det som behövs.

Skolhälsovården omfattas liksom kurator av tystnadsplikt, vilket bl.a. innebär att du själv bör informera din mentor och din idrottslärare om du har någon sjukdom eller något funktionshinder av betydelse för dina möjligheter att klara skolarbetet.

Vi ser mycket gärna att du och dina föräldrar kontaktar oss i frågor som rör dig och din skolgång.

Är du orolig för någon skolkamrat så är du välkommen att även diskutera detta. Det är viktigt att också de elever som inte ber om hjälp kan få det.

Senast uppdaterad: 2016-06-27
Sidansvarig: Irving Osbjer

KONTAKT

Kurator

Eva Andersen Suokas
0435 - 286 54
eva.andersen.suokas@klippan.se

Skolsköterska

Helena Wiberg
0435 - 284 33
helena.wiberg@klippan.se

Speciallärare

Matti Moberg
0435 - 28015
matti.moberg@klippan.se

Elevcoach

Ingela Jönsson
0435 - 28695
ingela.jonsson1@klippan.se

Studievägledare

Irving Osbjer
0435 - 284 57
irving.osbjer@klippan.se

Skolfältare

Bert-Inge Karlsson
0734-398614
bert.inge.karlsson@klippan.se


RELATERADE LÄNKAR

www.skolverket.selänk till annan webbplats
Här finns information om lärlingsutbildning, mål och kursplaner.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se