Klippans logotype

Studie- och yrkesvägledning

Det är inte alltid lätt att veta vad man vill med framtiden eller vilka vägar till jobb eller fortsatta studier som finns. Har du tankar kring detta och känner att du behöver lite stöd för att gå vidare så kontakta din Studie- och yrkesvägledare på skolan.
 
Förenklat kan man beskriva vägledning som en process i tre steg:
- Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag?
- Vad finns det för alternativ för min del?
- Hur når jag målet? Hur går jag tillväga?

Studie- och yrkesvägledare är Irving Osbjer och honom hittar du vid expeditionen på Tegelbruksskolan.

Senast uppdaterad: 2016-04-12
Sidansvarig: Irving Osbjer

KONTAKT

Studievägledare

Irving Osbjer
0435 - 284 57
irving.osbjer(at)klippan.se


RELATERADE LÄNKAR

Hitta utbildningar:

http://www.studentum.se/länk till annan webbplats
Internetportal för eftergymnasiala studier i Sverige och utomlands.
 
http://www.allastudier.se/länk till annan webbplats
Portal om studier och arbete
 
http://www.studera.nu/länk till annan webbplats
Svenska universitet och högskolor
 
http://www.folkhogskola.nu/länk till annan webbplats
Alla Sveriges folkögskolor
 
http://www.yrkeshogskola.se/länk till annan webbplats
Yrkeshögskolans utbildningar
 
Myndigheter:
http://www.uhr.selänk till annan webbplats
Universitets- och högskolerådet, ansökningar till universitet och högskolor i Sverige, samt information om antagning.

 
http://www.hsv.se/länk till annan webbplats
Högskoleverket
Stödjer, utvecklar och bevakar Sveriges universitet och högskolor. Myndigheten informera om högskolestudier.
 
http://www.skolverket.se/länk till annan webbplats
Här finns programplaner och -mål, kursplaner och betygskriterier.
 
www.myh.selänk till annan webbplats
Ansvarar för eftergymnasial yrkesutbildning.
 
Välja yrke:
www.amv.selänk till annan webbplats
Arbetsförmedlingen har sidor om olika yrken och hjälpmedel för att kartlägga dina intressen.

http://www.saco.se/länk till annan webbplats
Webbplats från SACO om yrkesval.

http://www.yrmis.se/länk till annan webbplats
Information i form av filmer där olika yrken presenteras.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se