Klippans logotype

Eleverna tyckte till om skolmaten

Skolmat

Under förra året fick eleverna i våra skolor möjlighet att säga sitt om hur maten smakar och hur stämningen är i matsalarna. Undersökningarna gjordes genom enkäter som gick ut till alla kommunens skolor, på både grund- och gymnasienivå. Den överlägset största majoriteten av eleverna som tyckte till var nöjda eller mycket nöjda med maten och med personalen i matsalarna.

Eleverna i grundskolorna tyckte att det var bra att lärarna och andra vuxna äter tillsammans med dem i matsalen. Kommentarerna visar att de flesta tycker att det blir mer matro, mindre stök i matsalen och att de får en möjlighet att prata med läraren i en annan situation än i klassrummet.

När det kom till längden på lunchrasterna var de flesta nöjda men i kommentarerna syntes att det skiljer mycket i hur eleverna föredrar det. Vissa känner att de hade känt att en kortare lunch varit bättre och andra att de hade velat ha mer tid på sig att äta lunch. I grundskolorna åt i princip alla elever i skolmatsalen varje dag.

Hos gymnasieeleverna som tyckte till var en stor majoritet av eleverna mycket nöjda eller nöjda med maten som serveras och likaså med personalen. De allra flesta tyckte också att stämningen var god i matsalen och att de trivdes. Majoriteten svarar att de är nöjda med tiden de har på sig att äta lunch men precis som för grundskolorna är åsikterna lite skilda i kommentarerna. Vissa upplever att det är för kort tid och att det ibland är svårt att hitta platser. De allra flesta eleverna, ungefär 80 % av de som svarat på enkäten äter i matsalen fem dagar i veckan.

Grundskolorna som fick enkäten var; Antilopenskolan, Snyggatorpskolan, Ljungbyhedskolan, Pilagårdskolan, Vedbyskolan och Bofinkenskolan.
Gymnasieskolan som fick enkäterna var; Åbyskolan/Tegelbruksskolan och Flygtekniska.

Här kan du läsa rapporten för grundskolan i sin helhet.
PDF
(pdf, 130.5 kB)
Här kan du läsa rapporten för gymnasieskolan i sin helhet.PDF (pdf, 84.6 kB)

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Sidansvarig: Lina Wideland

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se