Klippans logotype

Mottagningsenheten

- för nyanlända barn och ungdomar

Mottagningsenheten är nyanlända barn och ungdomars första kontakt med den svenska skolan.
Där går ungefär 70 elever i många olika åldrar. Personalen på avdelningen är rektor, pedagogisk personal, administration, tolkar/studievägledare samt elevhälsopersonal.

På mottagningsenheten får barnen/ungdomarna ett hälsosamtal med personal samt tar blodprov för att säkerställa att de mår bra och är friska. Sedan följer ett inskrivningssamtal samt den första kartläggningen. Eleverna undervisas sedan i grupper som är ordnade efter kunskapsnivå och skolerfarenhet. Stor vikt läggs vid undervisning i svenska. Värdegrund och struktur är viktig fokus.

Utöver lektionerna får barnen/ungdomarna även lära sig mer genom bland annat idrott, bad och biblioteksbesök.

I takt med att eleverna utvecklas och blir bättre på språket så görs förberedelser för utslussning till en ny hemskola. Elever i årskurs F-6 fördelas enligt närhetsprincipen samt elever årskurs 7-9 fördelas hälften av till Ljungbyhedsskolan och hälften till Snyggatorpsskolan.

Senast uppdaterad: 2016-08-17
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Mottagningsenheten
Besöksadress: Åbyskolan, byggnad F, Storgatan 9, Klippan

Rektor mottagningsenheten
Hanna Lönegård
Telefon: 0734 - 39 81 09
E-post: hanna.lonegard@klippan.se 

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se