Klippans logotype

Mottagningsenheten hjälper nyanlända ungdomar

Här kommer de igång med sina studier i svenska samt får en introduktion som gör det enklare för dem att ta steget över till en vanlig skola. 

På mottagningsenheten går ungefär 100 elever i många olika åldrar. Personalen på avdelningen är rektor, pedagogisk personal, administration, tolkar/studievägledare samt elevhälsopersonal.

På mottagningsenheten får barnen/ungdomarna ett hälsosamtal med personal samt tar blodprov för att säkerställa att de mår bra och är friska. Sedan följer ett inskrivningssamtal samt den första kartläggningen. Eleverna undervisas sedan i grupper som är ordnade efter kunskapsnivå och skolerfarenhet. Stor vikt läggs vid undervisning i svenska. Värdegrund och struktur är viktig fokus.

Utöver lektionerna får barnen/ungdomarna även lära sig mer genom bland annat idrott, bad och biblioteksbesök.

I takt med att eleverna utvecklas och blir bättre på språket så görs förberedelser för utslussning till en ny hemskola. Elever i årskurs F-6 fördelas enligt närhetsprincipen samt elever årskurs 7-9 fördelas hälften av till Ljungbyhedsskolan och hälften till Snyggatorpsskolan.

Publicerat: 2016-04-04

<<Tillbaka
Senast uppdaterad: 2016-05-12
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se