Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Nu är vi med i Griffin Plug In

Klippan är en av de kommuner som deltagit i ett projekt inriktad mot ungdomar i åldern 15-24 år som riskerar att hamna i utanförskap, bland annat på grund av att de saknar gymnasieutbildning.

Klippan är en av de kommuner som deltagit i ett projekt inriktad mot ungdomar i åldern 15-24 år som riskerar att hamna i utanförskap, bland annat på grund av att de saknar gymnasieutbildning.

Plug In 2.0 ska:

  • Stödja ungdomarna i deras arbete mot jobb och studier.
  • Öka antalet ungdomar som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.
  • Få fler att fullfölja sina studier.
  • Fånga upp de ungdomar som hoppat av sina studier.
  • Få in nyanlända i skolan eller till arbete.

Målet med Plug In 2.0 är att öka andelen unga personer som blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram och även öka antalet som får en gymnasieexamen.Klippan är en av de sju skånska kommuner som var med och presenterade sitt arbete på en Plug In konferens som hölls den 18 januari i Lund. Mattias Säflund som är verksamhetschef för frivilliga skolformer presenterade hur vi har arbetat med projektet, vilka målgrupper vi haft, metoder vi använt samt vilka resultat vi har sett.
Mattias berättar "vi lyckades väl i projektet Plug In 2.0 - samtliga elever har fortsatt sina gymnasiestudier. Nu har vi fått chansen att delta i ett fortsättningsprojekt Griffin Plug In. I Klippan inriktas arbetet på att få ungdomar och unga vuxna att återuppta studier eller komma ut på arbetsmarknaden."

Här kan du läsa mer om Plug In 2.0.länk till annan webbplats

Plug In 2.0 är ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Svenska EFS-rådet samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerat: 2017-01-20

<<Tillbaka