Klippans logotype

Elevhälsa

Händer som håller om ett hjärta

Alla skolor skall ha ett organiserat elevhälsoarbete utifrån skollagen 2 kap, 25 § Elevhälsa. 

"För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas...." 

I vårt Elevhälsoteam ingår:

Håkan Persson - rektor
Åsa Björkman - specialpedagog
Elisabeth Haggärde - skolsköterska
Anny Eklind Möller - skolsköterska
Marie Darin - kurator
Stefan Klüft - studie- och yrkesvägledare
Tommy Bank - skolpsykolog

I alla elevärenden är också klasslärare eller mentor en viktig del i planering och beslut.

Utifrån den enskilde eleven kan också BUP eller HAB inbjudas till elevhälsoteamet. Vi har regelbunden kontakt och samverkan med Socialförvaltningen här i Klippan.

Vi försöker arbeta förebyggande och skapa så god miljö och förutsättningar som möjligt för varje enskild elev. Vi träffas varannan vecka i 2 timmar.

Särskolans samarbetar med den Centrala elevhälsan, genom denna har vi också tillgång till skolläkare. Verksamhetschef för centrala elevhälsan är Lars Boije.

Senast uppdaterad: 2016-10-12
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Rektor
Håkan Persson
Telefon: 0435-286 03
E-post: hakan.persson@klippan.se

Kontakt

Skolsköterska Antilopenskolan
Elisabet Haggärde
0435-283 93

Arbetstider på Antilopenskolan:

  • Måndag: kl 8-16.30
  • Onsdag: kl 8-14
  • Fredag: kl 8-14

Skolsköterska Åbyskolan
Anny Eklind Möller
0435-283 95

Skolkurator
Marie Darin
0734-39 86 98

Specialpedagog Åbyskolan
Åsa Björkman
0734-39 80 45

Studie- och yrkesvägledare
Stefan Küft
0435-284 13

Skolpsykolog
Tommy Bank
0435-281 59

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se