Klippans logotype

Träningsskola

Elevers utvecklingsstörning kan ibland vara kombinerat med andra funktionsnedsättningar som exempelvis: kommunikationssvårigheter, rörelsehinder, syn och hörselnedsättning, autism och epilepsi.

På träningsskolan går 11 elever i skolår F-9. Eleverna kommer från Perstorp, Åstorp, Örkelljunga och Klippan. Inriktningen träningsskola är till för de elever som inte når målen för ämnen i grundsärskolan.

Vi arbetar efter Lgrsä 11 och träningsskolans kursplan som omfattar fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

skolverkets hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om grundsärskolan med inriktning träningsskola och de olika kursplanerna.

På träningsskolan arbetar två specialpedagoger, en motorikinstruktör och 9 elevassistenter. Några av eleverna har personliga assistenter.

All personal har hög kompetens, adekvat utbildning, lång erfarenhet och kontinuerlig fortbildning. Vi samarbetar med slöjdlärare, musiklärare samt habiliteringspersonal. Lokalerna och delar av utemiljön är anpassade för elever med flera funktionshinder.

Varje vecka har eleverna simundervisning på schemat i kommunens simhall.
För de elever som är i behov av varmbad erbjuds även detta i simhallen.

Till dig som elev

En elev som jobbar vid datorn.

Som elev på träningsskolan i Klippan ska du få möjlighet till en god utbildning och omsorg. Vi har ett individanpassat synsätt och bedriver en individanpassad undervisning där vi anpassar undervisningen efter varje elevs personliga mål.

Vi ger dig som elev möjlighet till god självkänsla och trygghet.

Vi använder oss av AKK, alternativ kompletterande kommunikation, som t.ex. teckenkommunikation, digitala bilder, föremål och PECS.

Dina förutsättningar, erfarenheter och förmågor skall ligga till grund för planering av verksamheten. Som elev ska du känna lust och glädje att kunna utveckla dina kunskaper och färdigheter i ett livslångt lärande.
Som elev har du en individuell utvecklingsplan som följs upp och utvärderas tillsammans med vårdnadshavare varje termin.

Till dig som vårdnadshavare

Barn och pappa håller hand

Vårdnadshavare som väljer träningsskolan i Klippan ska få bästa möjliga utbildning och omsorg för sitt/sina barn.
Det enskilda barnets självkänsla och trygghet är utgångspunkten i all verksamhet.
Träningsskolan har en god arbetsmiljö och ansvarstagande av elever och personal.
Skolan skall samarbeta med hemmen och på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elevs utveckling och lärande.
Vi samarbetar även med grundskolan och gymnasiesärskolan.

På grundsärskolan har vi forum för samråd som träffas 2-3 gånger per termin. Det är ett forum för vårdnadshavare som möter rektor där allehanda frågor och ämnen diskuteras.

Rektorsområdets tre ledord är Glädje, Samarbete och Mångfald.

Som elev och vårdnadshavare är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2016-06-20
Sidansvarig: Lisette Kristensson

Kontakt

Antilopenskolan
Besöksadress: Brahegatan 7, Klippan.
Telefon: 0435-284 01

Hitta till osslänk till annan webbplats

Frånvaroanmälan elever  
Vårdnadshavaren ska ringa och frånvaroanmäla på telefon
0435-284 01 mellan klockan 07:50-08:15.

Det går också att prata in på telefonsvararen ännu tidigare.

För ditt barns säkerhet ska du som vårdnadshavare anmäla när ditt barn blivit friskt och ska tillbaka till skolan.

Kontaktinformation Barn- och utbildningsförvaltningen.

Länk till skolportalen

Länk till skolportalen

Rektor
Håkan Persson
Telefon: 0435-286 03
E-post: hakan.persson@klippan.se

Dokument & blanketter

Läsårstider 2017
Grundskola:
VT 2017
2017-01-11 - 2017-06-13

Gymnasieskola:
VT 2017
2017-01-09 - 2017-06-09

Grundskolans läsårstider 2016/2017 PDF (pdf, 132.4 kB)
Gymnasieskolans läsårstider 2016/2017PDF (pdf, 191.5 kB)

2017/2018
2017-08-16 - 2017-12-21
2018-01-09 - 2018-06-08

Grundskolans läsårstider 2017/2018PDF (pdf, 110.7 kB)
PDF
(pdf, 110.5 kB)Gymnasieskolans läsårstider 2017/2018PDF (pdf, 112.2 kB)

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se