Grön flagg

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Grön flagg

Grön flaggs logga
Grön flagg är en internationell miljöutmärkelse för förskola och skola.
Man arbetar på ett enkelt sätt med frågor kring miljö och hållbar utveckling.
Syftet med Grön Flagg arbetet är att skapa ett miljömedvetande hos både elever och personal.
Vi är stolta inom träningsskolan att hänga ut vår gröna flagga varje dag.
Flaggan visar att vi arbetar aktivt med miljöfrågor.

Vi har under tidigare år arbetat med:
-Kretslopp läsåret 2007-2008
-Livsstil och hälsa läsåret 2008-2009
-Vatten läsåret 2009-2010
-Närmiljö läsåret 2010-2011

Grön Flagg tema läsåret 2011-2012 är konsumtion.
Vi arbetar vid ett tillfälle i veckan i åldersblandade grupper med olika aktiviteter inom ämnet konsumtion.
Detta läsår arbetar vi med håll Sverige rents skolmaterial som heter "Mofflor och människor", som handlar om hållbar konsumtion.
Detta är ett pedagogiskt arbetssätt som sker i form av praktiskt arbete och en berättelse som lärare och elever skapar tillsammans.
I den här berättelsen är elevens egen moffla aktiv i arbetet.

Några "mofflor" som våra elever har skapat.

Mofflor som våra elever har skapat.

Vi arbetar med:
-Att undersöka reklam och reklamens påverkan
-Var kommer vår mat ifrån?
-Förpackningar
-Eleverna har tillverkat eget papper etc.
Arbetet dokumenteras och sammanställs och skickas till Grön Flagg kommittén för godkännande så att vi kan fortsätta att hänga ut vår gröna flagga.
Vi har haft en liten utställning under vårterminen och presenterat vårt arbete både på Antistunden och för föräldrar.

Relaterade länkar