Klippans logotype

Trygghet och trivsel

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolor ska upprätta en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen ska skolan utifrån Diskrimineringslagen redogöra för hur man arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter samt hur man utifrån Skollagen arbetar för att motverka, förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling

Förväntansdokument

På Antilopenskolan har vi i ett dokument arbetat fram vilka förväntningar vi i skolan har på elever och föräldrar och även vad du som som elev eller förälder kan förvänta dig av oss.

Senast uppdaterad: 2016-01-08
Sidansvarig: Lisette Kristensson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se