Klippans logotype

Särskild utbildning för vuxna

Särskilda utbildning för vuxna (Särvux) är en egen skolform som följer samma läroplan som kommunala vuxenutbildningen.

Vuxna personer som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, får studera inom särskild utbildning för vuxna från och med det andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år. Individen ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och i gymnasiesärskolans nationella program. Eleverna kan välja att studera en enda kurs eller olika kombinationer av kurser. Vilka kurser vi erbjuder står på blanketten.

Ansökan till Särskild utbildning för vuxna kan laddas ner från denna sida. Blanketten finns även att hämta i Åbyskolans reception.

Vill du veta mer om särvux i Klippan kontakta rektor Håkan Persson på 0435-28603.

Senast uppdaterad: 2017-06-20
Sidansvarig: Lisette Kristensson

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

Länk till skolportalen

Länk till skolportalen

Rektor Särskolan
Håkan Persson
Telefon: 0435-286 03
E-post: hakan.persson@klippan.se

Ansökan

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se