Klippans logotype

Skolresor och inackorderingstillägg

Bild på buss

Grundskola

Hemkommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts gäller endast till och från den skola som eleven hänvisats till. Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, kommunal skola i annan kommun eller friskola har eleven inte rätt till skolskjuts.

Kommunen har utifrån lagen fastställt ett skolskjutsreglemente för hur skolskjutsning ska ske, bland annat genom avståndsregler för elever i olika åldrar.

Använd gärna våra e-tjänster (klicka på e-symbolen under rubriken Kontakt). Du kan bland annat ansöka om skolskjuts via e-tjänst.

Gymnasieskola

Går du på gymnasieskola, kommunala eller fristående skolor, har din hemkommun ansvar för kostnaden för dagliga resor mellan bostaden (folkbokföringsadress) och skolan. Förutsättning för stöd till dagliga resor är att det är minst 6 kilometer till skolan, och att du inte samtidigt får inackorderingstillägg.

Om du bor i Klippans kommun, går på Klippans gymnasieskola och har minst 6 kilometer till skolan hämtar du din terminsbiljett på Åbyskolan, hos Marlene Christenson.

Om du bor i Klippans kommun men går på en gymnasieskola i en annan kommun fyller du in ansökningsblankett som du finner under E-tjänster och blanketter, under gymnasieskola - Ansökan om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola utanför Klippan.  På blanketten finns även mer information.

Skolskjutsar under vintern

Huvudregeln gällande skolskjutsar vid dåligt väder är att om vi inte har informerat på hemsidan eller i lokalradion att skolbussarna är inställda så går de som vanligt. Klippans kommun har ingen policy motsvarande 30-minutersregeln (har inte bussen kommit inom 30 minuter kan barnet gå hem igen).

Har ni frågor om skolskjutsar kan ni ringa vår Kundtjänst. Kommunens skolskjutssamordnare heter Stefan Hermansson.

Senast uppdaterad: 2017-01-10
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Skolskjutssamordnare
Stefan Hermansson
Telefon: 0435-281 67
E-post: stefan.hermansson@klippan.se

Busskortsansvarig gymnasieskolan
Marlene Christenson
Telefon: 0435 - 284 59
E-post: marlene.christenson(at)klippan.se    

Relaterad information

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se