Skolresor och inackorderingstillägg

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Skolskjutssamordnare
Stefan Hermansson
Telefontid: mån-fre kl 9-11

Busskortsansvarig gymnasieskolan
Marlene Christenson

Ansvarig inackorderingstillägg
Anne-Marie Hansen

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Grundskola

Hemkommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts gäller endast till och från den skola som eleven hänvisats till. Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, kommunal skola i annan kommun eller friskola har eleven normalt sett inte rätt till skolskjuts.

Kommunen har utifrån lagen fastställt ett skolskjutsreglemente för hur skolskjutsning ska ske, bland annat genom avståndsregler för elever i olika åldrar.

Här finner du en kartalänk till annan webbplats över samtliga skolskjutslinjer och hållplatser i kommunen.

Du kan ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst.

Gymnasieskola

Går du på gymnasieskola, kommunal eller fristående, har din hemkommun ansvar för kostnaden för dagliga resor mellan bostaden (folkbokföringsadress) och skolan. Förutsättningen för att få skolkort är att det är minst 6 kilometer till skolan, och att du inte samtidigt får inackorderingstillägg.

Skånetrafiken byter biljettsystem från och med hösten 2019. Jojo skolkort och terminsbevis byts ut mot ett nytt kort som förvarar elektroniska biljetter. Detta kort följer med när du blir beviljad skolkort från och med läsår 2019/2020. Kortet ska behållas under hela gymnasietiden. Ny ansökan om biljett ska göras inför varje läsår.

Följande villkor gäller för att kunna få skolkort:

  • Du ska ha minst sex kilometers färdväg till skolan.
  • Du ska studera på gymnasial utbildning på heltid, studietiden ska vara minst 3 veckor. 
  • Du kan få busskort t o m vårterminen det år du fyller 20, efter det får du ansöka om CSN. 
  • Du får inte ha möjlighet att åka till och från skolan med kommunens skolskjutsar. 
  • Du får inte samtidigt ha inackorderingstillägg, varken från kommunen eller CSN.

Har du frågor kring skolkorten eller om du önskar göra en felanmälan utav ditt kort, till exempel borttappade eller avmagnetiserade kort, så är du välkommen att kontakta kundtjänst 0435-28000 eller kundtjanst@klippan.se

Ansök om skolkort
Inför varje läsår ska eleven skicka in en digital ansökan. Ansökan gör du via vår e-tjänst Skolkort för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskolalänk till annan webbplats.  Mobilt BankID  krävs vid ansökningen. Har inte eleven själv eller vårdnadshavare något mobilt BankID, går det bra att besöka kundtjänst i kommunhuset och uppvisa legitimation.

Regler för skolkorten
Alla elever som är berättigade till skolkort får fritt medfölja buss/tåg till och från skolan utan busskort under terminens fem första skoldagar.

Skolkorten gäller för hela läsåret. Giltigheten omfattar resor i hela Skåne med buss och tåg dygnet runt måndag-fredag.
Blir kortet förstört, eller om du blir av med det kan ett nytt köpas på kundtjänst. Detta kostar 150 kronor oavsett om kortet har tappats, stulits, beslagtagits eller blivit förstört och oberoende av när under terminen det inträffat. Det gamla kortet spärras. Vid förlust av kort kan enbart två ersättningskort erhållas per innevarande läsår.

Om du flyttar, byter folkbokföringsadress, avbryter eller byter utbildning är du skyldig att meddela kommunen detta snarast. Kontroller kommer regelbundna att utföras under terminen för att säkerhetsställa elevens rätt till skolkort.


Skolskjutsar under vintern

Huvudregeln gällande skolskjutsar vid dåligt väder är att om vi inte har informerat på hemsidan eller i lokalradion att skolbussarna är inställda så går de som vanligt. Klippans kommun har ingen policy motsvarande 30-minutersregeln (har inte bussen kommit inom 30 minuter kan barnet gå hem igen).

Har ni frågor om skolskjutsar kan ni ringa Kundtjänst.


Inackorderingstillägg

Hemkommunen ansvarar för att elever som behöver hjälp till följd av skolgången får inackorderingstillägg.

Men tänk på att hemkommunens ansvar gäller bara vid studier i kommunala skolor. Går du på en fristående skola eller folkhögskola vänder du dig till CSN.

Du måste ansöka om stöd för inackordering varje nytt läsår.

Ansökan och information om InackorderingstilläggPDF (pdf, 1.5 MB) för dig som bor i Klippans kommun och går kommunal gymnasieskola.

Relaterad information