Skolresor och inackorderingstillägg

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Skolskjutssamordnare
Stefan Hermansson
Telefontid: mån-fre kl 9-11

Busskortsansvarig gymnasieskolan
Marlene Christenson

Ansvarig inackorderingstillägg
Anne-Marie Hansen

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Grundskola

Hemkommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts gäller endast till och från den skola som eleven hänvisats till. Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, kommunal skola i annan kommun eller friskola har eleven normalt dett inte rätt till skolskjuts.

Kommunen har utifrån lagen fastställt ett skolskjutsreglemente för hur skolskjutsning ska ske, bland annat genom avståndsregler för elever i olika åldrar.

Här finner du en kartalänk till annan webbplats över samtliga skolskjutslinjer och hållplatser i kommunen.

Du kan ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst.

Gymnasieskola

Går du på gymnasieskola, kommunal eller fristående, har din hemkommun ansvar för kostnaden för dagliga resor mellan bostaden (folkbokföringsadress) och skolan. Förutsättning för stöd till dagliga resor är att det är minst 6 kilometer till skolan, och att du inte samtidigt får inackorderingstillägg.

Om du bor i Klippans kommun, går på Klippans gymnasieskola och har minst 6 kilometer till skolan kommer ditt terminskort att skickas hem till dig innan skolan börjar, du  behöver inte fylla i någon ansökan. 

Om du bor i Klippans kommun men går på en gymnasieskola i en annan kommun fyller du i ansökan som du finner under E-tjänster och blanketter, under Utbildning och barnomsorg-  Gymnasieskola - Ansökan om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola utanför Klippan. Du måste legitimera dig med Bank-Id för att kunna göra din ansökan, vid ansökan är det den sökandes/ gymnasieelevens e-legitimation som skall användas. Har du själv inte Bank-Id kan vårdnadshavare med sitt Bank-Id ansöka -eller kan du besöka kundtjänst på kommunhuset och ha med dig din vanliga legitimation. Är du under 16 år måste vårdnadshavare ansöka till dig.


Om du beviljas ett terminskort så kommer det sedan att skickas hem till dig där du är folkbokförd. Ny ansökan ska göras inför varje läsår.

Följande villkor gäller för att kunna få gymnasiekort eller kontant resebidrag:

  • Du ska ha minst sex kilometers färdväg till skolan.
  • Du ska studera på gymnasial utbildning på heltid, studietiden ska vara minst 3 veckor. 
  • Du ska vara berättigad till studiehjälp, vilket innebär att du bara kan få busskort t o m vårterminen det år du fyller 20. 
  • Du får inte ha möjlighet att åka till och från skolan med kommunens skolskjutsar. 
  • Du får inte samtidigt ha inackorderingstillägg, varken från kommunen eller CSN.

Har du frågor kring busskorten eller om du önskar göra en felanmälan utav ditt kort, tex borttappade eller avmagnetiserade kort, så är du välkommen att kontakta kundtjänst 0435-28000 eller kundtjanst@klippan.se

Regler för resebidrag
Alla elever som är berättigade till terminsbiljett får fritt medfölja buss/tåg till och från skolan utan busskort under terminens fem första skoldagar.

Gymnasiekorten gäller för hela läsåret. Giltigheten omfattar resor i hela Skåne med buss och tåg under helgfria vardagar, enligt informationen på kortets terminsbevis. Där finns även beskrivet hur kortet ska fyllas i för att slippa böter. T ex ska kortet förses med ett välliknande foto, namn, personnummer, skolans namn samt numret på plastkortet och därefter plastas in.
Blir kortet/terminsbeviset förstört, eller om du blir av med det kan ett nytt köpas på kundtjänst. Detta kostar 300 kronor oavsett om kortet har tappats, stulits, beslagtagits eller blivit förstört och oberoende av när under terminen det inträffat. Det gamla kortet spärras. Vid förlust av kort kan enbart två ersättningskort erhållas per innevarande läsår.

Om terminsbeviset blir utslitet eller du fyllt i det fel går det att byta ut på utlämningsstället utan extra kostnad så länge du har det trasiga/felaktiga kortet med dig.

Elever med rabattkort kan registrera sitt kort på Skånetrafikens hemsida och få förlustgaranti.

Avbryter du din utbildning ska kortet omedelbart återlämnas och ev kontantbidrag betalas tillbaka.


Skolskjutsar under vintern

Huvudregeln gällande skolskjutsar vid dåligt väder är att om vi inte har informerat på hemsidan eller i lokalradion att skolbussarna är inställda så går de som vanligt. Klippans kommun har ingen policy motsvarande 30-minutersregeln (har inte bussen kommit inom 30 minuter kan barnet gå hem igen).

Har ni frågor om skolskjutsar kan ni ringa Kundtjänst.


Inackorderingstillägg

Hemkommunen ansvarar för att elever som behöver hjälp till följd av skolgången får inackorderingstillägg.

Men tänk på att hemkommunens ansvar gäller bara vid studier i kommunala skolor. Går du på en fristående skola eller folkhögskola vänder du dig till CSN.

Du måste ansöka om stöd för inackordering varje nytt läsår.

Ansökan och information om InackorderingstilläggPDF (pdf, 1.5 MB) för dig som bor i Klippans kommun och går kommunal gymnasieskola.

Relaterad information