Yrkeshögskolan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst




Trafiklärarutbildningen i Klippan - start augusti 2020

Vi inbjuder intresserade till ett möte, tisdagen den 3 mars kl. 19.00, för att berätta om utbildningens innehåll och upplägg. Under kvällen kommer du att träffa lärar-, elev- och branschrepresentanter som ger sin syn på utbildningen. Du kommer även att få information om studieekonomi, arbetsmarknad och trafiklärarnas arbetssituation.

Det är mycket viktigt att närvara vid informationsmötet och vi vill att du anmäler dig senast torsdagen den 27 februari.
Plats : Aulan Åbyskolan byggnad H , Storgatan 9  se bild nedan.

Anmälan görs till frida.madsen@klippan.se

 

Trafiklärarutbildningen

Utbildningen är på heltid, 60 veckor. 

Som trafiklärare ska du träna dina elever att fungera i alla tänkbara trafiksituationer. Du ska lära körkortsaspiranten trafikvett och förklara hur trafiksystemet är uppbyggt. Det ingår också att förmedla vissa kunskaper om fordonets konstruktion och funktion. I arbetet ingår att förbereda lektionerna och genomföra skriftliga prov.

Det finns många skäl att utbilda sig till trafiklärare:

  • Arbetsmarknaden för trafiklärare är god och du har stora möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen.
  • Du får möjlighet att ge individuell undervisning, vilket ger möjligheter att anpassa utbildningen till varje individs förutsättningar.
  • Du får möjlighet att arbeta med en viktig hälsofråga, nämligen trafiksäkerhet, och att påverka blivande bilister i positiv riktning.
  • Du ser konkret resultat av ditt arbete och får dela elevernas glädje efter godkänt körprov och ibland stötta elever som underkänts.
  • Du får ett brett kontaktnät.

Efter genomgången utbildning har du möjlighet att ansöka hos Transportstyrelsen om godkännande som trafiklärare.

Utbildningen startar den 10 augusti och du hittar mer information härPDF (pdf, 205.6 kB)

Ansökan senast den 8 maj, endast via denna länkenlänk till annan webbplats


Flygteknikerutbildningen
400 YH-Poäng, Kvalificerad yrkesutbildning

Utbildningen passar dig som vill jobba i en internationell högteknologisk bransch med service och underhåll av flygplan. Och utbildningen ger rätt till studiestöd från CSN. YH-utbildningen i Ljungbyhed har plats för 22 elever per årskurs.

Flygteknikcenter Ljungbyhed är en godkänd EASA part-147 skola, vilket betyder att utbildningen bedrivs enligt ett gemensamt europeiskt regelverk, och detta garanterar en hög standard på utbildningen. Vi utbildar tekniker för både jet- och kolvmotordrivna flygplan. När det gäller kategorin kolvmotorflygplan är utbildningen i Ljungbyhed den enda i landet.

Utbildningen bedrivs i Ljungbyhed i moderna och ändamålsenliga lokaler. I våra hangarer finns ett flertal olika typer av flygplan som används i de praktiska momenten av utbildningen

Allt om flygteknikerutbildningen hittar du på Flygteknikcenter.