Bruksallén

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans kommun har uppdragit åt planavdelningen att skissa på ett nytt bostadsområde söder om tätorten i anslutning till Bruksskolan.

Illustration – Visar planområdets placering i förhållande till Klippans tätort.

Bebyggelsen i planområdet är uppdelat mellan två olika upplåtelseformer, villor samt stadsradhus. Tomterna som är avsedda för villabebyggelse är cirka 900 m2 medan tomterna som är avsedda för stadsradhusen är 250 m2.

Skissen visar olika typer av bebyggelse för att skapa en variation och komplement till det befintliga bostadsutbudet i kommunen och på så sätt skapa en större attraktivitet för Klippan som bostadsort.

Klippans kommun ber dig som läsare att notera det faktum att arbetet precis har lämnat skisstadiet och kommer att efterföljas av ett detaljplanearbete vilket innebär att planförslaget kan komma att förändras om yttre omständigheter kräver det.

Är du intresserad av att bygga i området? Tveka då inte att ställa dig i Klippans kommuns tomtkö. Det är de som är anmälda till tomtkön som får välja först bland de tillgängliga tomterna. Kontakta Klippans kommun för mer information.

Överblick av bebyggelsen.

Överblick av bebyggelsen från norr.

Illustration av den nya bebyggelsen längs Bockastigen.