Budget och årsredovisning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Målen och de ekonomiska ramarna sammanställs i budgeten. I den kan du läsa fullmäktiges uppdrag till nämnderna, som i sin tur ger uppdrag till verksamheterna. Målen bryts då ner och de ekonomiska resurserna fördelas.
 årsredovisningen beskrivs det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen för respektive verksamhet. Budget och årsredovisning redovisas här i sammandrag och via länkar kan du läsa dokumenten i sin helhet.

Årsredovisning 2019PDF (pdf, 12.4 MB)

Bokslutskommuniké 2019PDF (pdf, 6.6 MB)

Årsredovisningen 2018PDF (pdf, 20.2 MB)

Bokslutskommuniké 2018PDF (pdf, 2 MB)