Klippan fritt från våld

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippan fritt från våld är ett projekt som startade hösten 2019 efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med projektet är att skapa ett långsiktigt våldpreventivt arbete i hela kommunen. Vi behöver göra en hållbar omställning där alla tillsammans arbetar för att förebygga våld.

Varför är arbetet viktigt?

Våld är skadligt på så många sätt. Både på individ- och samhällsnivå. Våldet drabbar alla, även det som inte är direkt riktat mot oss själva. Vi måste börja reagera tidigt och ingripa även mot det lindriga våldet, det våld som inte alla betraktar som våld. Det kan handla om taskiga kommentarer, skojbråk, kränkningar på nätet, trakasserier och annat. Hanterar vi det lindriga våldet så förebygger vi det grova våldet eftersom det lindriga våldet inte blir normaliserat och utvecklas till grövre våld.

Kartläggning av våldet blev första steget

Arbetet började med en lokal kartläggning för att få en tydlig nulägesbild av våldet i Klippan. Kartläggningen visade att våld på många sätt är vardag för barn och unga i Klippan, utifrån det som kan ses som lindrigt våld, sexistiska och rasistiska kommentarer, skojbråk, trakasserier och så vidare. Yrkesverksamma har en upplevelse att allt grövre våld krupit ner i åldrarna.

Utifrån kartläggningen har en riktning tagits fram för det fortsatta arbetet. Mycket av det långsiktiga arbetet handlar om att höja kunskapen av våld i hela kommunen och utifrån det utveckla och stärka olika verksamheters arbete.

Särskilt fokus på barn och unga

Det våldspreventiva arbetet har ett särskilt fokus på barn och unga, inte minst eftersom det är i denna målgrupp som vi kan förebygga mest. Kommunens arbete med Barnkonventionen är ständigt pågående. Artikel 19 i Barnkonventionen handlar om alla barns rätt att skyddas från våld.

Alla kan förebygga våld

Arbetet utgår från en tanke om en hela-kommunen-ansats vilket innebär att alla kan tillsammans förebygga våld. Om flera gör lite, var och en på sitt håll, så ger det mer än om bara en gör mycket. Därför jobbar projektet Klippan fritt från våld med att genomföra aktiviteter som riktar sig till flera olika aktörer i kommunen som i sina verksamheter kommer i kontakt med barn, unga och föräldrar.

På lång sikt hoppas vi att alla medverkande parter blir självgående enheter med kompetens, drivkraft och resurser att driva det våldsförebyggande arbetet vidare på egen hand.

Vill du veta mer eller är nyfiken på hur din verksamhet, organisation eller förening kan arbeta med våldsprevention?

Kontakta gärna process- och utvecklingsledare Sara Nylander och Clara Svensson för mer information.

Du når dem via kundtjänst på telefon 0435-280 00.