Webb-TV från fullmäktige

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i februari

Datum och tid: Måndag 2020–02–22, klockan 19.00.
Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7, Klippan

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Fastställelse av dagordning
3. Information om polisens trygghetsmätning
4. Finansiering av gångbro vid Klippans järnvägsstation
5. Interpellation om vilka åtgärder som kommer att föreslås Barn- och utbildningsnämnden samt om nämnden har fått någon information om tillskott av Covid-19 pengar i budget 2021
6. Marie Brink (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
7. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 4:e kvartalet 2020
8. Ändring av aktieägaravtal avseende Helsingborg/Ängelholms flygplats Holding AB
9. Förlängning av Biblioteksplan
10. Förslag på markanvisningsavtal berörande del av Klippan 3:48, Ljunghuset, Byggnads AB Gösta Bengtsson
11. Markanvisningsavtal bostadsmark för fastigheten Klippan 3:145
12. Svar på motion om att kommunen ska leverera och servera varm, näringsrik och aptitlig mat
13. Delgivningsärenden

Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar