Kommunfullmäktige april 2016

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV från fullmäktige

Här kan du ta del av april månads kommunfullmäktige. 

Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2016-04-26, kl. 19.00

Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan


Ärende 8 - Införskaffning av småhus:
I Klippans kommun finns ett samordnat arbete med bostäder till olika målgrupper. Detta arbete utgår både utifrån socialförvaltningens arbete (utifrån Socialtjänstlagen), samt kommunledningsförvaltningens arbete med personer som nyligen fått uppehållstillstånd (utifrån bosättningslagen). Ärendet berör ett led i detta arbete och är en del i en generell ansträngning för att organisera fler bostäder åt invånare i kommunen.

Vill du veta när under sändningen de olika punkterna diskuteras? Tidpunkten står i fet stil efter ärendet.

Ärenden:

1. Val av justerare  7:49

Extra ärende - fråga  9:00

2. Nicklas Wandegrens (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen samt Plan- och byggnämnden  24:50

3. Mikael Werner (MP) avsägelse avseende uppdrag i Revisionen  25:57

4. André Somméns (SD) avsägelse 2016-04-05 som ersättare i Plan- och byggnämnden  26:14

5. Fyllnadsval efter Christine Ehrlander (MP) som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt som ledamot i Landsbygdsrådet  26:35

Extra ärende - Avsägelse  27:02

6. Motion gällande tekniken vid möten och konferenser - Svar  27:30

7. Motion angående urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråk - Svar  41:59

Två extra motioner - återremittering  1:03:56

8. Införskaffande av småhus  1:08:54

9. Kompletteringsbudget 2016  1:18:15

10. Disposition av statsbidrag  1:30:29

11. Styrdokument för krisberedskap  1:41:33

12. Risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Klippans kommun  1:42:42

13. Kommunikationspolicy 1:48:57

14. Redovisning av motioner vars beredning ej ännu slutförts 1:49:21

Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Relaterade Länkar