Kommunfullmäktige augusti 2016

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV från fullmäktige

Här kan du ta del av augusti månads kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige direktsändes via webben.

Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2016-08-23, kl. 19.00
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan

Vill du veta när under sändningen de olika punkterna diskuteras? Tidpunkten står i fet stil efter ärendet.

Ärenden:

1. Val av justerare. 04:53

Enkel fråga: Gäller förändringar i ersättningssystemet till ensamkommande flyktingbarn  06:16

2. Fyllnadsval efter Mikael Werner (MP) av uppdrag i Revisionen. 13:45

3. Ulrika Somméns avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen. 14:00

4.Therese Borgs avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. 14:34

Extra ärende: Avsägelse  15:00

Ärende 5-7. Ekonomichef Jan Tingecz gör en gemensam dragning som omfattar ärende 5-7.  16:25

Observera även att ärende 6 och 7 bytt ordning.

5. Delrapport om åtgärder för ekonomisk balans Socialnämnden –
föredragande ekonom Catrin Ragnvid. 1:03:48

7. Överflyttning av investeringsmedel för Kultur- och fritidsnämnden. 1:04:21

6. Budget 2017 samt flerårsplan 2018-2019, hålls tillgänglig på ekonomikontoret. 1:05:36

8. Målstyrningssystem för Klippans kommun.  2:39:20

9. Nya Snyggatorpsskolan anslag om investering för 2016-2018. 2:40:50

10. Årsredovisning 2015 för Söderåsens Miljöförbund. 2:41:57

11. Revidering av avgifter/ersättningar för socialförvaltningens ansvarsområde. 2:45:14

12. Inköpspolicy för fordon i Klippans kommun – Antagande. 2:55:33

13. Förvärv av fastigheten Bryggeriet 20. 2:57:32

14. Fastighetsreglering berörande Mölletofta 1:22 och Övarp 4:3. 3:03:43

15. Exploatering av detaljplaneområde Elfdalen.  3:04:16

 

Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Relaterade Länkar