Kommunfullmäktige februari 2016

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV: februari månads fullmäktige

Här kan du ta del av februari månads kommunfullmäktige. 

Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2016-02-23, kl.19.00

Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan

Vill du veta när under sändningen de olika punkterna diskuteras? Tidpunkten står i fet stil efter ärendet.

Ärenden

Klippans kommuns nye kommundirektör Tomas Rikse presenterar sig. 4:55

1. Val av justerare  9:30

2. Fyllnadsval efter Lars Håkansson (S) av uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden  10:30
Obs! Ytterligare fyllnadsval har lagts till ärendelistan och tas upp efter ärende 2.

3. Avskaffa och fasa ut vårdnadsbidraget i Klippans kommun  12:00

4. Resepolicy för Klippans kommun - Antagande  23:30

5. Ungdomsdemokrati Klippans kommun 25:00

6. Delgivningsärende 2016  41:26

Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Relaterade Länkar