Kommunfullmäktige januari 2016

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV: januari månads fullmäktige

Här kan du ta del av januari månads kommunfullmäktige 2016. 

Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 26 januari, kl. 19.00

Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan intill konsthallen och Klippans bibliotek.

Vill du veta när under sändningen de olika punkterna diskuteras? Tidpunkten står i fet stil efter ärendet.


Ärenden

1. Val av justerare  3:23

2. Familjen Helsingborg föredragning av Anders Månsson, Bjuvs kommun  4:10

3. Lokalt välfärdsbokslut 2014, föredragning av Ann-Margrete Ringnér/Bert-Inge Karlsson  25:50

4. Fyllnadsval efter Lars Håkansson (S) av uppdrag som ledamot i Kultur- och
fritidsnämnden  1:02:35

5. Fyllnadsval efter Christian Olsson (SD) av uppdrag som ersättare i Valnämnden  1:02:52

6. Fyllnadsval efter Bengt Tollstadius (FP) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden  1:03:11

7. Janet N Noréns (C) avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i Socialnämnden och Sociala utskottet  1:03:33

Tillägg till ärendelistan: ytterligare två avsägelser.  1:04:06

8. Motion angående belysning utmed Krikavägen norr mellan rondell och
Bruksområdet - Svar  1:06:58

9. Motion om att ta fram en applikation "app" om kultur- och
fritidsutbudet i Klippan - Svar  1:08:24

10. Motion gällande ökade kommunikationer inom Klippans kommun - Svar  1:09:02

11. Delgivningsärende 2016  1:09:32

 • KS 2015.1610.770
  Revisionen – Uppföljning granskning av kvaliteten inom
  äldreomsorgen.

 • KS 2015.1602.041 
  Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll
  2015-12-15, § 127 gällande budget 2016.

 • KS 2015.1356.752 
  Revisionen – Granskning av uppföljning och kontroll inom verksamheten stöd och omsorg.

 

Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Relaterade Länkar