Kommunfullmäktige maj 2016

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV från fullmäktige

Här kan du ta del av maj månads kommunfullmäktige. 

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2016-05-24, kl. 19.00

Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan

 

Ärenden:

1.  Val av justerare  12:35

2.  Information om Leaderprojekt - föredragande Annika Jönsson, Skåne Nordväst  13:52

Enkel fråga: Kostnader och besparingar Äldreomsorgen  28:47

3.  Fyllnadsval efter Mikael Werner (MP) av uppdrag som ledamot i Revisionen 48:00

4.  Motion gällande hjärtstartare och hjärt- och lungräddning - Svar 48:14

5.  Årsredovisning för Klippans kommun 2015
(revisionsberättelse lämnas ut på sammanträdet)

6.  Årsredovisning 2015 för AV Media Skånes 

7.  Årsredovisning 2015 för Medelpunkten 

8.  Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten 

9.  Revidering av miljöförbundets taxor 2016 

10.  Bostadsförsörjningsprogram för Klippans kommun

11.  Uppförande av bostäder vid Elfdalen

12.  Delgivningsärende 2016
  
 
Johan Pettersson  
Ordförande 
  
Lars Åke Svensson
Sekreterare

Relaterade Länkar