Kommunfullmäktige december 2017

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst

Kommunfullmäktige i december

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2017-12-19, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9 i Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden

1. Val av justerare

2. Redovisning av ekonomiska läget för Klippans kommun

3. Interpellation gällande Socialnämndens budgetarbete 2018 och 400 000 kronor speciellt riktade mot att "återta tappad mark"

4. Interpellation om att landets 70+ pensionärer kan erhålla fritt inträde till Klippans badhus

5. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

6. Fyllnadsval efter Peter Kromnow (KD) av uppdrag som ledamot i Handikapprådet och Socialnämnden

7. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som ledamot i Pensionärsrådet

8. Fyllnadsval efter Bengt Tollstadius (L) av uppdrag som ersättare i Valnämnden

9. Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen efter Åsa Edvardsson (SD)

10. Jesper Hansen (M) avsägelse av samtliga uppdrag i Klippans kommun fr.o.m. 2017-12-31 förutom uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.

11. Magnus Jorsell (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i Plan- och byggnämnden

12. Motion om att återuppta verksamheten med Ung Omsorg inom äldreomsorgen – Remiss

13. Motion om att studerande på vård- och omsorgsprogrammet behöver körkort i den kommande yrkesutövningen! – Remiss

14. Redovisning av motioner 2017

15. Förslag till nytt verksamhetsområde avseende vattentjänster i Gråmanstorp

16. Utökad samverkan avseende räddningstjänst

17. Införande av enhetstaxa inom Klippans kommuns barnomsorg

18. Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts

19. Uppsägning av samverkan gällande konsumentrådgivning

20. Godkännande av borgensåtagande avseende Kommunalförbundet Medelpunkten

21. Antagande av ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne

22. Tillsynsansvar för elektroniska cigaretter och Påfyllningsbehållare

23. Avfallsplan år 2018-2021 för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner

24. Delgivningsärende 2017

Johan Petersson
Ordförande

Eva Larsson
Sekreterare

Relaterade Länkar