Kommunfullmäktige februari 2017

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du ta del av februari månads kommunfullmäktige den 28/2. 

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2017-02-28, kl. 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9 i Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden

1. Val av justerare.

2. Interpellation avseende socialförvaltningens ekonomiska situation.

3. Interpellation om stöd till Klippans unga muslimer.

4. Motion om att "Alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola".

5. Motion om att med syfte på att förverkliga målsättningen en fossilfri fordonsflotta 2030.

6. Martin Levin (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden och sociala utskottet.

7. Gunilla Mårtensson (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt Valnämnden.

8. Fyllnadsval efter Per Almén (V) av uppdrag som ersättare i Plan- och byggnämnden.

9. Utvärdering av turistbyråverksamhet.

10. Förslag till justering av anläggningsavgift av taxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

11. Ny organisation arbetsmarknad och integrationsfrågor i Klippans kommun.

12. Ändring av Barn- och utbildningsnämndens reglemente i samband med ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor i Klippans kommun.

13. Utbetalning lokalt partistöd för år 2017.

14. Skälig ersättning för barntillsyn.

15. Delgivningsärende 2017.

Johan Petersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Relaterade Länkar