Kommunfullmäktige juni 2019

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i juni

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2019-06-24, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Marie Brink (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Plan- och byggnämnden
4. Charlotta Gudmundsson (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige samt Socialnämnden
5. Upphävande av beslut om val av revisor till Norra Åsbo Renhållnings AB
6. Budget 2020 flerårsplan 2021-2022
7. Svar på motion om att införa Linköpings hemtjänstmodell
8. Svar på motion om att Klippans kommuns medborgare över 85 år garanteras en plats på trygghetsboende, senior- eller äldreboende utan särskild prövning
9. Svar på motion om kameraövervakning för trygghet och säkerhet
10. Nya bidragsregler för föreningsbidrag
11. Ombyggnation Sågenhuset etapp 2
12. Arbetsordning för Kommunala Pensionärsrådet, Kommunala Funktionshinderrådet
13. Utbetalning av lokalt partistöd 2019
14. Årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten
15. AV Media Skånes årsredovisning 2018
16. Delgivningsärende

Gunilla Svensson
Ordförande

Kristina P Baron
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar