Minnesanteckningar från projektgruppsmöte 88

Publicerad: 2018-10-23

Här kan du ta del av minnesanteckningarna från det senaste projektgruppsmötet för Klippans läderfabrik.