Minnesanteckningar från projektgruppsmöte 89

Publicerad: 2019-02-06

Här kan du ta del av minnesanteckningarna från det senaste projektgruppsmötet för Klippans läderfabrik.