Covid-19 - Frågor och svar

Publicerad: 2020-03-06

Uppdaterad information kring Klippans arbete kopplat till Covid-19. Här har vi samlat frågor och svar. 

På sidan Information till invånare om Covid-19 hittar du den senaste informationen om våra verksamheter.

Om du känner dig sjuk eller har symptom ska du alltid stanna hemma, för att undvika att smitta andra oavsett typ av virus. 

Allmän information


Så här arbetar vi i Klippans kommun 

Alla kommunens förvaltningar tar fram en plan för hur de ska hantera Covid-19 utifrån sin specifika verksamhet. Vi har också ett kommunövergripande samarbete för beslut och hantering av situationen på övergripande nivå. Kommunen fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkan med ansvariga myndigheter.
Vi informerar kontinuerligt alla medarbetare om de övergripande riktlinjerna samt de riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

I enlighet med kommunens pandemiplan har en tillfällig stab upprättats från och med måndag 16/3. Stabens uppgifter är att omvärldsbevaka och inhämta information samt att ha kontakt med andra berörda myndigheter. Medarbetarna i staben tar också fram beslutsunderlag till kommunens ledningsgrupp samt verkställer de beslut som fattas där.
Staben ansvarar också för kommunens kommunikation, både till invånare och till medarbetare.

Tjänsteresor för medarbetare

Medarbetare i Klippans kommun kommer tills vidare inte åka på tjänsteresor till utlandet.

För medarbetare som varit på privata resor eller tjänsteresor utomlands gäller följande

De medarbetare som besökt ett av de av Folkhälsomyndigheten identifierade högriskområdena, eller som tror att de har kommit i kontakt med viruset, är skyldiga att kontakta sin chef som beslutar om hur situationen ska lösas. Detta gäller även om de inte är sjuka. Om det finns särskilda omständigheter på personens arbetsplats kommer vi vidta åtgärder och medarbetaren kommer vara hemma under 14 dagar efter hemkomst.

Vi uppmanar också medarbetare att följa UD:s rekommendationer för privata resor.

Medarbetare som rest till andra delar av världen är också skyldiga att kontakta sin chef och meddela detta, för att kartlägga hur situationen för Klippans kommuns organisation ser ut och för att kunna ta hänsyn till särskilda skäl och situationer.

Om en medarbetare på en arbetsplats varit sjuk

Om medarbetarens kollegor inte känner sig sjuka behöver de inte kontakta vården. Vi uppmanar alla våra anställda att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och informationen som finns på 1177.se.länk till annan webbplats

Testar Klippans kommun medarbetare för covid-19?

Det är Region Skåne som ansvarar för och sköter all provtagning av Covid-19. I nuläget prioriteras personer som behöver eller redan vårdas på sjukhus, de som bor på särskilt boende, personer med funktionsnedsättning som bor på LSS-boende samt i vissa fall sjukskriven vårdpersonal.

För frågor om provtagning hänvisar vi till 1177.se.länk till annan webbplats

Vi uppmanar alla våra anställda att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och informationen som finns på 1177.se.länk till annan webbplats

Tillgänglig information

Tillgänglig information från Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats

Här finns information för:
Teckenspråk
Inläst och punktskrift
Lättläst
Digitala nyheter
Kommunikationskartor, bilder och symboler
Lättläst samhällsinformation


Information för skolor, elever och vårdnadshavare

Om du har varit i ett drabbat område och känner dig sjuk ska du stanna hemma och ringa 1177 för rådgivning.

Har Klippans kommun fått besked om några smittade elever på våra skolor? 

I nuläget har vi inte fått besked om smittade elever.

Är det aktuellt att stänga kommunala skolor vid misstanke om smitta?

Under vårterminen bedrevs undervisning till störst del på distans för frivilliga skolformer.
Under höstterminen bedrivs undervisning på plats i skolorna igen.

Öppna förskolan i Familjens hus har startat upp viss verksamhet igen, med anpassade aktiviteter utomhus.

I nuläget finns inga planer på att stänga grund- och förskolor och vi följer de riktlinjer som Regeringen gett.

Hur ser det förebyggande arbetet ut?

Vi arbetar aktivt för en god handhygien, till exempel genom att noga tvätta händerna med tvål och vatten. Likaså att inte vara i nära kontakt med sjuka människor samt att hosta och nysa i armvecket för att inte förorena händerna.

Klippans kommun har en beredskap för att hantera en hög personalfrånvaro i skolorna. Likaså har vi en hög beredskap för om vi skulle hamna i en situation där vi stänger skolor. Detta för att säkerställa undervisning för eleverna, om det behöver ske på annat sätt än i skolans fysiska lokaler.

Kommer Klippan uppmana symptomfria elever som rest utomlands att stanna hemma?

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som bedömer att friska och symptomfria barn och elever kan gå till förskola och skola som vanligt. På Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats kan du läsa mer.

Mitt barn är känsligt för infektion och jag är orolig för att hen ska smittas, hur gör jag?

Kontakta ditt barns behandlande läkare för bedömning.

Kan mitt barn stanna hemma, även om hen inte själv är sjuk?

Om ditt barn är fullt frisk och går i för-eller grundskola är det viktigt att barnet deltar i undervisningen för att inte riskera att få ogiltig frånvaro. Om ditt barn är förkylt och sjuk ska hen stanna hemma, precis som vanligt.


Äldreomsorg, LSS och övrig verksamhet inom socialförvaltningen

Äldreomsorgen

På grund av Covid-19 inför vi besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden. Detta gör vi för att skydda våra mest sjuka äldre från smittorisken samt säkerställa att vi har personal som kan vårda under flera veckor framåt medan pandemin pågår.

Från och med torsdag 19 mars kommer hjälpmedelsförrådet på Åbyhem, där brukare som fått material ordinerat från arbetsterapeuter och sjukgymnaster hämtar och lämnar material, att hålla stängt för besök.
Ska du lämna material går det bra att ställa det utanför förrådet under ordinarie öppettid som är torsdagar klockan 10.00-12.00. Kom ihåg att i så fall skriva en lapp om vilka hjälpmedel det gäller samt uppge ditt namn och personnummer.
Ska du hämta material ringer du hjälpmedelsassistent Mikael Pålsson på telefonnummer 0435-282 96 på vardagar mellan klockan 08.00-10.00 för att boka tid.

Funktionshinderomsorgen LSS

På grund av Covid-19 uppmanar vi anhöriga att undvika onödiga besök till våra LSS-boenden. Om du har luftvägsbesvär ber vi dig att helt avstå från att besöka dessa boenden.

Daglig verksamhet för brukare kommer att starta upp igen med mindre grupper och utökade hygienrutiner.

Hemtjänsten

Servicen inom hemtjänsten gällande städ och tvätt genomförs av kommunen och Savannahs städ. Annan service så som social samvaro, avlösning och utevistelse utgår tillsvidare. Detta på grund av att vi har färre personal på plats då personalen uppmanas att stanna hemma vid sjukdomssymtom för att inte utsätta våra äldre och de i riskgruppen för onödiga risker. Vård, medicinering, tillhandahållande av mat och inköp prioriteras främst och kommer genomföras som vanligt. Personalen i hemtjänsten gör bedömning från fall till fall om någon av servicen behöver genomföras ändå.
Eftersom serviceinsatserna i hemtjänsten utgått i två veckor har socialförvaltningen beslutat att avgifterna för serviceinsatserna under perioden 16-30 mars kommer utgå.

För att äldre personer inte ska behöva ge sig ut för att köpa mat utökar socialförvaltningen sin service till alla personer som har biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Alla äldre med hemtjänstinsatser kommer att erbjudas hjälp med handling/beställning och hemleverans via MatHem. Inköpet kan innefatta matvaror, hygienartiklar och även färdiga maträtter. Erbjudandet om hjälpen skickas individuellt per post med all nödvändig information.

Mötesplatser

Centrumträffen har öppnat igen
Försiktighetsåtgärder har vidtagits, bland annat i form av utökad städning och hygienrutiner.
Centrumträffen håller inledningsvis öppet måndag-fredag klockan 10.00-14.00 måndag till fredag. Med förhoppning att kunna utöka öppettiderna längre fram.

Från och med 18 mars stängs restaurang Senioren för boende och besökare. Kommunen kommer då istället att leverera mat hem till de boende i huset.


Evenemang, aktiviteter, bibliotek och föreningar

Aktiviteter som ställs in

  • Samtliga skolkonserter
  • Aktiviteterna arrangerade inom 4Fun och Kafe Sågen
  • I takt med att vi får information om inställda evenemang och aktiviteter uppdaterar vi vår evenemangskalender

Klippans kommun har, med tanke på folkhälsomyndighetens rekommendationer på maxantal 50 personer, valt att ha en restriktiv hållning för våra evenemang tills vidare.

Kommunens evenemang, anläggningar och lokaler

Tillsvidare håller Klippans kommun de flesta av våra anläggningar för kultur och fritid öppna och tillgängliga. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att vi ställer in arrangemang och verksamhet för gruppen över 70 år och riskgrupper. Vi har valt att ha en restriktiv hållning för våra evenemang tillsvidare.

Ett undantag är Sågenhuset som tillsvidare stänger dörrar och offentliga ytor. Föreningar är fortsatt aktiva i huset.

Om du har symptom eller känner dig sjuk ber vi dig att inte besöka våra verksamheter, för att undvika att smitta andra.

Detta är beskedet som vi har att lämna i nuläget, beroende på hur situationen utvecklas kan beslut komma att ändras snabbt. Vi uppdaterar klippan.se kontinuerligt i takt med att vi har ny information att ge.

Våra bibliotek

Biblioteken håller öppet som vanligt.
Biblioteken utökar sin service för att skydda låntagare som är över 70 år eller tillhör riskgrupp.
Läs mer om hur du kan få hjälp med dina lån.

Föreningar och föreningsaktiviteter

Det är upp till varje enskild förening att avgöra om de vill fortsätta med sin verksamhet eller tillfälligt pausa den. Detta gäller även föreningarna på Sågen. Tillsvidare håller vi öppet på Sågen, om det skulle förändras informerar vi på klippan.se.

För föreningar

Ta gärna kontakt med Klippans kommun på kultur.fritid@klippan.se om ni tänker pausa er verksamhet eller ställa in evenemang så vi kan uppdatera även i våra kanaler.

Övriga frågor och svar om Covid-19

Övrigt

I nuläget vet vi att viruset smittar genom kontakt mellan människor eller hostningar och nysningar. Vi vet också att det nya coronaviruset covid-19 smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Detta innebär att det vi vet i nuläget är att viruset inte smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut.

Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats finns en samlad sida för frågor och svar om viruset, där du kan läsa mer.


Klippans kommun arbetar fortsatt efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och följer utvecklingen.

Här finns information om Coronaviruset (covid-19)

Krisinformation.se – samlar all tillgänglig information från ansvariga myndigheterlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten.se – sammanställd lista över frågor och svarlänk till annan webbplats

Information från Folkhälsomyndigheten på andra språk än svenska  - Information from Folkhälsomyndigheten in other languages
länk till annan webbplats

Region Skåne om coronaviruset
länk till annan webbplats
Här finns också information om i vilka situationer och tillstånd som en person bör ringa sjukvårdsupplysningen 1177 och när det är lämpligt att läsa informationen på hemsidan, för att inte belasta 1177 via telefon.

Information från Folkhälsomyndigheten för elever och skolorPDF (pdf, 210.6 kB)

Information från Bris till barn och ungalänk till annan webbplats

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn om Covid-19 (Bris i samarbete med krisinformation.se)länk till annan webbplats