Eldningsförbudet hävt för Klippans kommun

Publicerad: 2020-08-17

Räddningstjänsten Skåne nordväst har sänkt brandriskprognosen för Klippan till liten/måttlig. Därmed gäller inte längre ett generellt eldningsförbud.