Klippans kommun har brustit i hanteringen av personuppgifter

Publicerad: 2020-09-16

I samband med att kommunen har lämnat ut handlingar, har det framkommit att kommunen internt brustit i hanteringen av personuppgifter. Detta eftersom det förekommit mailväxlingar innehållande personuppgifter vid flera tillfällen.

Kommunen kommer att göra en anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen, i enlighet med GDPR.

Kommunen kommer även att se över sina rutiner.