Rehabilitering och habilitering

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Rehabilitering handlar om att bibehålla eller förbättra en nedsatt funktionsförmåga, men också om livskvalitet trots sjukdom eller åldrande. Med rehabiliterande synsätt i verksamheten kan detta medverka till den enskildes självständighet och hälsa.

Habilitering innebär att, vid nedsättning eller förlust av någon funktion efter medfödd eller tidig skada/sjukdom, genom planerade insatser främja utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Arbetsterapeut och sjukgymnast har en specifik kompetens inom habilitering- och rehabiliteringsområdet. Grunden för professionernas arbete är att individen ska kunna återfå, förbättra och bibehålla de funktioner och aktiviteter som behövs i vardagen för att kunna fungera så självständigt som möjligt.

Sjukgymnasten har mer inriktning mot rörelse och arbetsterapeuten har mer inriktning mot aktivitet. Båda yrkesgrupperna arbetar med utprovning av hjälpmedel och lägger upp träningsprogram som i vissa fall kan delegeras till annan personal inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Du kan själv ansöka om rehabilitering hos kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Om du är inlagd på sjukhus kan beslut om rehabilitering fattas vid samordnad vårdplanering innan du skrivs ut.

Exempel på vart Du kan köpa hjälpmedel och smarta saker som underlättar vardagen:

Fysiska butiker:
DSH butiken 042-17 72 73 dhshelsingborg.se
länk till annan webbplats
Kurirgatan 1, Helsingborg.

Om kroppen 042-13 95 50 fotsko.se
Hälsovägen 1, Helsingborg.

Hjälpmedelsteknik 042-453 66 00 hjalpmedelsteknikhbg.se
länk till annan webbplats
Lilla Garnisonsgatan 29, Helsingborg.

Hjälpmedelsteknik 044-32 51 50 hjalpmedelsteknik.se
länk till annan webbplats
Rörvägen 10, Kristianstad.

Internetbutiker:
apoteket.selänk till annan webbplats
Enklareliv.selänk till annan webbplats
Etacbutiken.selänk till annan webbplats
Demensbutiken.selänk till annan webbplats
Gulare.selänk till annan webbplats
Hjalpia.selänk till annan webbplats
Hjalpredan.selänk till annan webbplats
Komikapp.selänk till annan webbplats 
Plusvardag.se
länk till annan webbplats
Senior24.selänk till annan webbplats
Shoppo.selänk till annan webbplats
Varsam.selänk till annan webbplats

Tänk på! Du ansvarar själv för dina egeninköpta hjälpmedel. Kommunen bistår ej med reparationer, inställningar, byten eller dylikt.

Om du behöver kontakt med kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut, når du dem via kommunens växel 0435-280 00

Relaterade länkar

Se mer om Hjälpmedel