Kraftsamling för psykisk hälsa för
alla barn i Skåne – med fokus på
tidiga insatser

Klippan deltar i gemensam konferens

Beslutsfattare från regionen och flera skånska kommuner deltog i konferensen. Man kommer föra framåtsyftande samtal tillsammans med Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKL, om samhällsutmaningen, psykisk hälsa/ohälsa samt hur man kan arbeta gemensamt för ett långsiktigt arbete i Skåne.

På konferensen uppmärksammade man Klippans goda arbete i en presentation.

Publicerad: 2019-12-13