Möt Achraf Kilito, stolt stödpedagog Apollo Athena

Achraf Kilito, stolt stödpedagog, drivs i sitt arbete av att främja brukarens delaktighet och självbestämmande

Achraf känner att han gör skillnad för brukarna för att deras önskemål blir tillgodosedda.

Hur skulle du beskriva ditt jobb?
- Jag arbetar för att främja självbestämmande och delaktighet för de brukare som bor här. De boendes önskemål blir konkreta mål och uppnås genom pedagogiska och evidensbaserade metoder. Vi jobbar efter LSS-intentioner och arbetar med verksamhetens mål samtidigt som vi har fokus på det pedagogiska arbetet.

Hur är det att arbeta som stödpedagog?
- Det är ett utmanande arbete som kräver mycket mental närvaro. Vi formulerar och planerar pedagogiska hjälpmedel som sociala berättelser, bilder, schema, motiverande samtal för våra brukare.

Vad är det bästa?
- Arbeta med människor.
- Omvandlar brukarens önskemål till konkreta mål från start till mål. Vi ser att när vi arbetar med pedagogiska mål så kan vi se positiva resultat hos brukaren.

Vad är du mest stolt över?
- Stolt över mina kollegor, stolt över arbetsplatsen, stolt över chefen och att jag hamnade på Apollo. Jag ser att det utvecklingsarbete som vi påbörjat ger konkreta resultat.

Beskriv ditt arbete med tre ord!
Observation, reflektion, aktion

Hur ser en typisk dag ut?
- Läser i verksamhetssystem om vad som hänt brukarna under den tid som jag inte arbetat. Kontakt med myndigheter, sjuksköterska och möten med anhöriga. Sen har vi fältarbetet, där vi stödjer vid uppstigning, matlagning, stöd vid aktiviteter och social samvaro.

Hur bör man vara för att ha ditt arbete?
Se människan - varje människa är unik, empatisk, öppen, flexibel, strukturerad.

Hur är det att arbeta på Klippans kommun?
Jag har bra kollegor, bra chef och det är en bra arbetsplats.

Hur är samarbetet med dina kollegor?
Det var tufft i början, en utmaning, när jag kom som ny. Men jag har schysta kollegor och jag känner mig välkommen i gruppen. Vi har bra sammanhållning

Visste du det här om Achraf

Namn: Achraf Kilito

Yrke: Stödpedagog

Bor: Mörarp

Intressen: Mycket sport, simning, gymma och trädgårdsarbete.

Utbildning: läser till beteendevetare och är klar om ett år.

Publicerad: 2020-08-13