Möt Gustav Engblom, stolt utvecklingsstrateg

Gustav Engblom, stolt utvecklingsstrateg, drivs i sitt arbete av att göra nytta och lära nytt

Gustav Engblom känner att han gör skillnad för många. Vi förbättrar och gör saker och ting bättre som får positiva effekter för medarbetare och medborgare.

Hur skulle du beskriva ditt jobb?
– Jag har ett omväxlande och stimulerande arbete som i huvudsak är fördelat på uppbyggnad av vårt kvalitetsledningssystem, strategisk lokalplanering, genomförande av brukarundersökningar och utredningar till Socialnämnden.

Jag gör också våra lex Sarah- utredningar, hanterar Socialförvaltningens stimulansmedel, sköter statistikinlämning, hanterarar enkätverktyget internt och deltar i Socialförvaltningens verkställande stab. Under en längre period har jag varit engagerad i lokalplaneringen av Rickmansgårdens och nu är Åbyhems till- och ombyggnad på gång.

Hur är det att arbeta som utvecklingsstrateg?
– Det är ett varierande arbete. Precis som många andra tjänstemän lägger jag ganska mycket tid i samtal, dialog och samarbete med våra verksamheter och andra tjänstemän. Jag behöver ofta prioritera mellan flera arbetsuppgifter.

- Det dyker ständigt upp nya saker och man får hitta nya arbetssätt för sig själv och andra.

Vad är det bästa?
- Jag känner att jag gör skillnad för många. Jag är med och förbättrar processerna vi jobbar i och lokalerna vi vistas i. Det jag gör påverkar många av våra medarbetare och brukare.

Vad är du mest stolt över?
– Jag är stolt att vi fått till en ny korttidsenhet på Rickmansgården, den är klar att ta i bruk nu. Kvalitetsledningssystemet tror jag också kommer att bli bra när det är klart.
 
Beskriv ditt arbete med tre ord!
Omväxlande, utmanande, viktigt

Hur ser en typisk dag ut?
– Den innehåller ofta möten, kontakter med chefer och förankringsprocesser inom förvaltningen eller med andra förvaltningar. I mitt arbete brukar jag ha många parallella arbetsuppgifter som jag behöver prioritera mellan. Jag har dem nedskrivna i OneNote och bokar av eller lägger till vart eftersom. Ofta finns det något som jag behöver skriva ihop ganska fort som ska vidare till Socialnämnden, Tekniska förvaltningen eller Kommunledningen. Jag besvarar en del frågor från allmänheten och olika myndigheter.

Hur bör man vara för att ha ditt arbete och vem skulle du rekommendera det till?
– Man måste vara strukturerad och noggrann utan att vara perfektionist. Det är viktigt att kunna planera sin tid så att inte för mycket tid läggs på en fråga på bekostnad av flera andra. Det är viktigt att kunna se en fråga ur flera olika perspektiv och att vara tålmodig.

Hur är det att arbeta på Klippans kommun?
– Klippans kommun är en relativt liten kommun. Beslutsvägarna är korta och det är mindre tid för förberedelser och beslut kan tas ganska snabbt. Till skillnad från min tidigare arbetsplats i en större kommun finns det färre specialister och fler generalister. Mitt arbete är mycket varierat och jag får ofta tillfälle att lära mig nya saker.

Hur är samarbetet med dina kollegor?
- Ofta har många mycket att göra. Det blir korta avstämningar kring specifika ärenden och avstämningar i korridoren. Det brukar ändå vara en god stämning och vi är måna om att ha kul i jobbet.

Visste du det här om Gustav?

Namn: Gustav Engblom
Yrke: Utvecklingsstrateg
Bor: Helsingborg

Intressen: Att umgås med familj, släkt och vänner. Jag är språkintresserad och läser franska via en app i mobilen och på Folkuniversitet. Jag tycker om att springa och att åka till sommarstugan där vi fiskar och går i skogen.

Utbildning: Magister i statsvetenskap breddad med nationalekonomi och tyska.

Publicerad: 2020-05-19