Socialtjänstens myndighetsutövning

World Café - Dialogcafé - Samtalscafé

Socialförvaltningen bjöd in handläggare, representanter från Pensionärsrådet och Funktionshinderrådet till ett World Café. En inbjudan till samtal om socialtjänstens myndighetsutövning och hur den på bästa sätt kan skapa värde för våra medborgare.

World Cafét började med en trevlig julfrukost på Hotel Pausa i Klippan. Därefter delades representanterna in i små samtalsgrupper där man skulle ta ställning och diskutera olika frågeställningar. Processledare var Anna Fritzheimer, Marie Brynbo och Irene Magnusson från Socialförvaltningen.

En av frågeställningar var - Vad är av värde för medborgarna i kontakt med myndigheten?

Ideér och synpunkter från samtalsgrupperna:

- Tillgänglighet, Känna sig lyssnad på, Klarspråk, Regelbunden återkoppling, Engagerade handläggare, Skyndsamt, Kunskap & erfarenhet, Gott bemötande, Lyhörd, Bra rutiner, Likvärdig hantering, Tydliga rättigheter och bedömningar, Begriplig kommunikation, Den första kontaktpersonen tar bollen, Praktisk hjälp att komma i kontakt med personal.

Publicerad: 2019-12-16