Stödpedagog Boendestöd

Socialförvaltningen söker medarbetare 

Stödpedagog Boendestöd, om tjänsten:
 
Boendestöd är en verksamhet som ger individer hjälp i hemmet med sitt vardagliga liv  antingen genom motiverande stöd eller praktisk hjälp. Det är en insats via Socialtjänstlagen för personer som har en funktionsnedsättning, funktionsnedsättningen kan vara psykisk eller neuropsykiatrisk. Vi söker nu en engagerad och trygg stödpedagog som vill vara med och utveckla vår verksamhet och vägleda kollegor i det pedagogiska arbetet. Med hjälp av vardagsnära handledning stärker du kollegornas förmåga till reflektion och analys i samband med planering, genomförande och uppföljning för att finna olika handlingsalternativ som gynnar den enskildes självbestämmande och välmående.

Läs mer om tjänsten här

Publicerad: 2019-09-30