Dags att söka vägbidrag!

Publicerad: 2020-04-01

En enskild väg sköts av en vägförening som kan söka bidrag från kommunen. I år ska ansökan för att få vägbidrag vara inskickad senast den 4 maj.

Du söker bidraget genom att använda e-tjänst. Antingen använder du den som är för föreningar med statsbidrag, eller den för föreningar utan statsbidrag.

E-tjänsterna hittar du här.