Studieförbund

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Studieförbundens verksamhet är av stor betydelse för det livslånga lärandet och folkbildningen. Genom kurser och cirkelverksamhet förs traditioner och genuint hantverkskunnande vidare. Musik, konst och litteratur är andra viktiga kulturteman. 
Studieförbunden genomför många kulturevenemang, ofta i samverkan med andra. Titta i evenemangskalendern för att se aktuella arrangemang, eller besök studieförbundens hemsidor.

Bidragsregler

Bidrag till studieförbund

Basbidrag
Basbidraget gäller för studieförbundens löpande verksamhet. Redovisningen baseras på de två närmast föregående åren och beräkningsgrund för bidraget är studietimmar, deltagartimmar och kommunalt anslag.

Ansökan om basbidrag skall lämnas senast den 1 maj till Kultur- och fritidsförvaltningen med verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar från det sist förflutna verksamhetsåret. Redovisningen skall vara utförd enligt god redovisningssed samt innehålla resultat- och balansräkning och förslag till budget över verksamhetens omfattning och inriktning för nästa verksamhetsår.

För frågor kontakta: kultur.fritid@klippan.se